1. جمع همه‌ی نمرات: فرمول محاسبه: وزن میان‌ترم: ۸ (یا ۳) و پایان‌ترم ۱۰(یا ۱۵)  + ۲نمره تمرین (هر کدام بیشتر باشد)
 2. نمرات تمرین:   توجّه:  در صورتی که هرگونه اشکالی در نمره‌ی تمرین خود می‌بینید، به آقای محزون مراجعه کنید.
 3. جهت تحویل تمرین اضافه و پروژه‌ی درس و ارائه‌ی توضیحات (در صورت نیاز)، با همراه داشتن لپ‌تاپ (در صورتی که برنامه‌نویسی‌ای انجام داده‌اید)، روز دوشنبه ۹ بهمن (به دلیل تعطیلی روز دوشنبه به سه‌شنبه ۱۰ بهمن منتقل شد) ساعت ۱۵:۳۰ مراجعه کنید.
 4. نمرات پایان‌ترم:   توجّه:  جهت رؤیت برگه‌ی امتحانی خود، می‌توانید روز دوشنبه ۹ بهمن ساعت ۱۵ با همراه داشتن شماره‌ی ردیف مراجعه کنید.
 5. امتحان پایان‌ترم:
 6. نمرات میان‌ترم دوم:   توجّه:  جهت رؤیت برگه‌ی امتحانی خود، می‌توانید روز یکشنبه ۱۰ دی بعد از کلاس درس با همراه داشتن شماره‌ی ردیف مراجعه کنید. 
 7. امتحان میان‌ترم دوم درس نظریّه محاسبه، به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی.
 8. تمرین‌های مناسب از کتاب Bridges (کتاب۱): تمرین‌های بخش‌های 5.7، 5.9، 5.12، 5.14 ، 5.21، 5.24 ، 5.25 و 5.29. توجّه: برای برخی از تمرین‌ها در انتهای کتاب پاسخ یا راه‌نمایی برای پاسخ دادن موجود است.
 9. تمرین‌های مناسب از کتاب Cutland: همه‌ی تمرین‌های صفحات 132-133،  تمرین 2(b) از صفحه‌ی 123، تمرین‌های 1 و 3-6 از صفحه‌ی 119، تمرینات ص 106.
 10. کتاب‌هایی برای مطالعه‌ی بیشتر:  کتاب ۱  و کتاب ۲
 11. نمرات میان‌ترم اوّل:
 12. امتحان میان‌ترم اول درس نظریّه محاسبه، به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی.
 13. نمرات آزمونک نخست:
 14. تمرین سری دوم:(موعد تحویل یک‌شنبه ۷ آبان) (بندهای ۳ و ۴ از تمرین ۴ امتیازی هستند: در برگه‌ی جداگانه تحویل داده شوند.)
 15. آدرس کانال تلگرام برای کلاس حل تمرین: https://t.me/ut_tc
 16. بخش دوم از این کتاب به مباحث تدریس شده در جلسات اولیه‌ی کلاس نزدیک است.
 17. کلاس حل تمرین: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۳. محل تشکیل کلاس ۲۰۴
 18. تمرین سری اول:(موعد تحویل یک‌شنبه ۱۶ مهر) نمرات تمرین ۱
 19. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از این‌جا (نسخه‌ی djvu)  یا این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Computability: An Introduction to Recursive Function Theory»، پدیدآورنده: «Nigel Cutland».
 20. آزمون‌های میان‌ترم: ۹ آبان  و ۱۹ آذر
 21. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌ها، ۲ نمره تمرین.
 22. تدریس‌یاردرس: آقای محمّد محزون.
 23. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 24. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

 1. توجه بسیار مهم: در صورتی که می‌خواهید برگه‌ی امتحانی خود را ببینید، لطفاً روز شنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۶ الی ۱۸ مراجعه کنید. هم‌چنین برای هرگونه صحبت پیرامون نمره‌ی نهایی خود می‌توانید در همان بازه‌ی زمانی مراجعه کنید.
 2. نمرات پروژه‌ به همراه جمع نمرات: pdf icon small
 3. نمرات تمرین‌ها: pdf icon small  در صورتی که هرگونه اعتراضی به نمره‌ی تمرین خود دارید، به تدریس‌یار درس مراجعه کنید.
 4. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 5. سؤالات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 6. نمرات امتحان میان‌ترم (مجدد و اصلی پس از بازبینی برگه‌ها) : pdf icon small
 7. سؤالات امتحان مجدد میان‌ترم: pdf icon small
 8. سؤالات امتحان میان‌ترم: pdf icon small
 9. سؤالات امتحان ربع‌ترم اول: pdf icon small
 10. تمرین سری دوم
 11. آزمون ربع‌ترم: چهارشنبه ۲ آبان، ساعت ۸ صبح. محل امتحان: کلاس ۱۰۹
 12. تمرین سری اول: pdf icon small
 13. کانال تلگرام مربوط به کلاس حل تمرین: https://t.me/ct_fall97   @ct_fall97
 14. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از این‌جا (نسخه‌ی djvu)  یا این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Computability: An Introduction to Recursive Function Theory»، پدیدآورنده: «Nigel Cutland».
 15. آزمون‌ میان‌ترم:  دوشنبه ۲۸ آبان در کلاس درس
 16. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌ها، ۲ نمره تمرین.
 17. تدریس‌یاردرس: خانم گیتی امیدوار
 18. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 19. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

 1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌ی امتحانی، روز شنبه، ۱۲ بهمن، ساعت ۱۳:۳۰-۱۵ مراجعه کنید (با همراه داشتن شماره‌ی ردیف که در لیست نمرات آمده). 
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌ی امتحانی، روز شنبه، ۲۸ دی، ساعت ۱۳-۱۵ مراجعه کنید. 
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم: pdf icon small
 5. اثبات معادل بودن مدل محاسباتی لاندا و گودل-کلینی: pdf icon small (نوشته از آقای کامیار میرزاوزیری)
 6. پاسخ یک سؤال  در مورد URM-کامل نبودنِ یک نسخه‌ی ضعیف شده از  URM: pdf icon small (پاسخ از آقای کامیار میرزاوزیری)
 7. تمرین سری اول pdf icon small. موعد تحویل: یک‌شنبه ۲۱ مهر، ساعت ۱۲، ابتدای کلاس حل‌تمرین.
 8. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از این‌جا (نسخه‌ی djvu) یا این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Computability: An Introduction to Recursive Function Theory»، پدیدآورنده: «Nigel Cutland».
 9. آزمون‌ میان‌ترم:  سه‌شنبه ۲۸ آبان در کلاس درس
 10. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌، ۲ نمره تمرین.
 11. تدریس‌یاردرس: آقای محمّدرضا اصولی
 12. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 13. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

 1. تمرین‌های سری سوم pdf icon small بارگذاری پاسخ تمرین در قالب pdf در سامانه‌ی ELearn
 2. تمرین‌های سری دوم pdf icon small بارگذاری پاسخ تمرین در قالب pdf در سامانه‌ی ELearn
 3.  تمرین‌های سری اول pdf icon small بارگذاری پاسخ تمرین در قالب pdf در سامانه‌ی ELearn
 4. کانال تلگرام مربوط به کلاس حل تمرین: https://t.me/joinchat/Bm1wExwfd5Cmmh7Z4IecPw
 5. کتاب کمکی درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 6. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از  این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Introduction to the Theory of Computation پدیدآورنده: «Michael Sipser»، ویراست سوم.
 7. آزمون‌ میان‌ترم:  دوشنبه ۲۸ آبان در کلاس درس
 8. نحوه‌ی ارزیابی و محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی به این صورت است: نمره‌ی نهایی= تمرین (۴نمره) + پروژه (۶نمره) + ارزیابیِ مختصر شفاهی و آنلاین (۴نمره) + ارزیابیِ دل‌خواه (۶نمره). در این فرمول ارزیابیِ دل‌خواه به انتخاب دانشجو، به یکی از روش‌هایی که در پی می‌آید محاسبه خواهد شد: (الف) آزمون مفصل (حدود یک‌ساعته) شفاهی و آنلاین، (ب) «معدل دانشجو در سامانه‌ی آموزش به‌علاوه‌ی ۳» ضرب‌در ۳دَهُم. توجه۱: ارزیابی مختصر شفاهی، هم‌زمان با ارائه‌ی پروژه خواهد بود که جدول زمانیِ آن به زودی اعلام خواهد شد (پایان ترم خواهد بود). توجه۲: ارزیابی مفصل شفاهی در تاریخ امتحان پایان‌ترم درس به عمل خواهد آمد و در صورتی که دانشجو این نحوه را برای ارزیابی برگزیند، امکان تغییر آن پس از ارزیابی شفاهی وجود نخواهد داشت. توجه۳: در مورد موضوع پروژه‌ها، زمان ارائه‌ی پروژه‌ها و مهلت تحویل آن‌ها جداگانه توضیح خواهم داد.
 9. تدریس‌یاردرس: خانم ریحانه درفشی
 10. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

 1. کلاس‌های ضبط شده:‌ https://drive.google.com/drive/folders/1-dmjdVMRfw3bcqTzUnXUW3ow5qlFhpbj?usp=sharing
 2. اسکایپ: https://join.skype.com/HzH8fQi6TZ5d
 3. کانال تلگرام مربوط به کلاس حل تمرین: https://t.me/ut_theory_of_computation_fall_01
 4. کتاب کمکی درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 5. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از  این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Introduction to the Theory of Computation پدیدآورنده: «Michael Sipser»، ویراست سوم.
 6. آزمون‌‌های میان‌ترم: یک‌شنبه ۸ آبان (میان‌ترم اول)  و سه‌شنبه ۱۵ آذر (میان‌ترم دوم)
 7. نحوه‌ی ارزیابی و محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی به این صورت است: هر آزمون ۶ نمره + ۲ نمره تمرین
 8. تدریس‌یاردرس: آقای پارسا تسبیح‌گو
 9. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.