1. جمع همه‌ی نمرات: فرمول محاسبه: وزن میان‌ترم: ۸ (یا ۳) و پایان‌ترم ۱۰(یا ۱۵)  + ۲نمره تمرین (هر کدام بیشتر باشد)
 2. نمرات تمرین:   توجّه:  در صورتی که هرگونه اشکالی در نمره‌ی تمرین خود می‌بینید، به آقای محزون مراجعه کنید.
 3. جهت تحویل تمرین اضافه و پروژه‌ی درس و ارائه‌ی توضیحات (در صورت نیاز)، با همراه داشتن لپ‌تاپ (در صورتی که برنامه‌نویسی‌ای انجام داده‌اید)، روز دوشنبه ۹ بهمن (به دلیل تعطیلی روز دوشنبه به سه‌شنبه ۱۰ بهمن منتقل شد) ساعت ۱۵:۳۰ مراجعه کنید.
 4. نمرات پایان‌ترم:   توجّه:  جهت رؤیت برگه‌ی امتحانی خود، می‌توانید روز دوشنبه ۹ بهمن ساعت ۱۵ با همراه داشتن شماره‌ی ردیف مراجعه کنید.
 5. امتحان پایان‌ترم:
 6. نمرات میان‌ترم دوم:   توجّه:  جهت رؤیت برگه‌ی امتحانی خود، می‌توانید روز یکشنبه ۱۰ دی بعد از کلاس درس با همراه داشتن شماره‌ی ردیف مراجعه کنید. 
 7. امتحان میان‌ترم دوم درس نظریّه محاسبه، به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی.
 8. تمرین‌های مناسب از کتاب Bridges (کتاب۱): تمرین‌های بخش‌های 5.7، 5.9، 5.12، 5.14 ، 5.21، 5.24 ، 5.25 و 5.29. توجّه: برای برخی از تمرین‌ها در انتهای کتاب پاسخ یا راه‌نمایی برای پاسخ دادن موجود است.
 9. تمرین‌های مناسب از کتاب Cutland: همه‌ی تمرین‌های صفحات 132-133،  تمرین 2(b) از صفحه‌ی 123، تمرین‌های 1 و 3-6 از صفحه‌ی 119، تمرینات ص 106.
 10. کتاب‌هایی برای مطالعه‌ی بیشتر:  کتاب ۱  و کتاب ۲
 11. نمرات میان‌ترم اوّل:
 12. امتحان میان‌ترم اول درس نظریّه محاسبه، به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی.
 13. نمرات آزمونک نخست:
 14. تمرین سری دوم:(موعد تحویل یک‌شنبه ۷ آبان) (بندهای ۳ و ۴ از تمرین ۴ امتیازی هستند: در برگه‌ی جداگانه تحویل داده شوند.)
 15. آدرس کانال تلگرام برای کلاس حل تمرین: https://t.me/ut_tc
 16. بخش دوم از این کتاب به مباحث تدریس شده در جلسات اولیه‌ی کلاس نزدیک است.
 17. کلاس حل تمرین: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۳. محل تشکیل کلاس ۲۰۴
 18. تمرین سری اول:(موعد تحویل یک‌شنبه ۱۶ مهر) نمرات تمرین ۱
 19. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از این‌جا (نسخه‌ی djvu)  یا این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Computability: An Introduction to Recursive Function Theory»، پدیدآورنده: «Nigel Cutland».
 20. آزمون‌های میان‌ترم: ۹ آبان  و ۱۹ آذر
 21. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌ها، ۲ نمره تمرین.
 22. تدریس‌یاردرس: آقای محمّد محزون.
 23. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 24. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.