1. کلاس‌های ضبط شده:‌ https://drive.google.com/drive/folders/1-dmjdVMRfw3bcqTzUnXUW3ow5qlFhpbj?usp=sharing
  2. اسکایپ: https://join.skype.com/HzH8fQi6TZ5d
  3. کانال تلگرام مربوط به کلاس حل تمرین: https://t.me/ut_theory_of_computation_fall_01
  4. کتاب کمکی درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
  5. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از  این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Introduction to the Theory of Computation پدیدآورنده: «Michael Sipser»، ویراست سوم.
  6. آزمون‌‌های میان‌ترم: یک‌شنبه ۸ آبان (میان‌ترم اول)  و سه‌شنبه ۱۵ آذر (میان‌ترم دوم)
  7. نحوه‌ی ارزیابی و محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی به این صورت است: هر آزمون ۶ نمره + ۲ نمره تمرین
  8. تدریس‌یاردرس: آقای پارسا تسبیح‌گو
  9. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.