1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌ی امتحانی، روز شنبه، ۱۲ بهمن، ساعت ۱۳:۳۰-۱۵ مراجعه کنید (با همراه داشتن شماره‌ی ردیف که در لیست نمرات آمده). 
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌ی امتحانی، روز شنبه، ۲۸ دی، ساعت ۱۳-۱۵ مراجعه کنید. 
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم: pdf icon small
 5. اثبات معادل بودن مدل محاسباتی لاندا و گودل-کلینی: pdf icon small (نوشته از آقای کامیار میرزاوزیری)
 6. پاسخ یک سؤال  در مورد URM-کامل نبودنِ یک نسخه‌ی ضعیف شده از  URM: pdf icon small (پاسخ از آقای کامیار میرزاوزیری)
 7. تمرین سری اول pdf icon small. موعد تحویل: یک‌شنبه ۲۱ مهر، ساعت ۱۲، ابتدای کلاس حل‌تمرین.
 8. کتابِ اصلی درس: کتابِ اصلی درس را می‌توانید از این‌جا (نسخه‌ی djvu) یا این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Computability: An Introduction to Recursive Function Theory»، پدیدآورنده: «Nigel Cutland».
 9. آزمون‌ میان‌ترم:  سه‌شنبه ۲۸ آبان در کلاس درس
 10. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌، ۲ نمره تمرین.
 11. تدریس‌یاردرس: آقای محمّدرضا اصولی
 12. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 13. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس نظریّه‌ی محاسبه است که در ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.