1. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی علوم کامپیوتر است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۵ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط سیّدمجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 2. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 3. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۲ نمره پایان‌ترم
 4. تاریخ آزمون میان‌ترم: شنبه ۱۳ آذر
 5. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 6. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 7. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 8. ساعات رفع اشکال: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ الی ۱۴
 9. آزمونکِ نخست و نمراتِ کسب شده از آن.
 10. کلاس رفع‌اشکال و حل نمونه‌سؤال، در کلاس ۳۰۰، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۱:۴۵-۱۲:۴۵ برگزار می‌شود.
 11. پاسخ تمرین ۷ از صفحه‌ی ۲۵ کتاب درس (کدِ برنامه‌ای در زبانِ برنامه‌نویسی مجرّد برای محاسبه‌ی ب.م.م). با سپاس از آقای آزاده که زحمت تایپ آن را کشیدند.
 12. آزمونکِ دوم و نمراتِ کسب شده از آن.
 13. آزمونکِ سوم و نمراتِ کسب شده از آن.
 14. تمرین‌های سری اول.  تمرین‌های ۲ و ۳و ۵ از صفحه ۷۸-۷۹، تمرین‌های ۲، ۳ ، ۴ ، ٦، ٧، ٩، ١٠ و ١١ از صفحات ۸۴-٨٥  کتاب درس (بند ۵) موعد تحویل: شنبه ٢٢ آبان ساعت ۱٠  در کلاس درس.
 15. برنامه‌ی ارائه‌ی بخش‌هایی از درس توسط دانشجویان.
 16. آزمونکِ چهارم و نمراتِ کسب شده از آن.
 17. تمرین‌های سری دوم.  تمرین‌های ۳و ۴ از صفحه ۸۷-۸۸، تمرین‌های ۹، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از صفحات ۹۴-۹٥، تمرین ۸ از صفحه‌ی ۹۷، تمرین‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴  از صفحه‌ی ۱۰۵  کتاب درس (بند ۵) موعد تحویل: سه‌شنبه ۹ آذر ساعت ۱۲  در کلاس درس.
 18. پاسخ چند تمرین از کتاب Davis
 19. سؤالات و پاسخ‌نامه‌ی آزمونِ میان‌ترم و نمراتِ کسب شده از آن.
 20. تمرین‌های سری سوم: همه‌ی تمرین‌های ۱-۱۳ به‌جز ۱۲ از صفحات ۱۳۲-۱۳۳ از کتابِ Cutland. (صفحه‌ی مربوطه را از این‌جا می‌توانید دانلود کنید) موعد تحویل: سه‌شنبه ۷ دی در کلاس تمرین.
 21. \(\mathscr{L}\) خروجیِ کُدِ \mathscr{L} در TEX است. 
 22. سؤالات آزمونِ پایان‌ترم و نمراتِ کسب شده از آن.
 23. نمرات نهایی ارسالی به آموزش در درس نظریه‌ی ع.ک.
 1. جمع نمرات شامل نمرات تمرین و پروژه pdf icon small
 2. نمرات آزمون پایان‌ترم: pdf icon small
 3. سؤالات آزمون پایان‌ترم: pdf icon small
 4. نمرات آزمون میان‌ترم: pdf icon small برای بازبینی برگه‌ی خود می‌توانید بعد از کلاس دررس در تاریخ سه‌شنبه ۴ دی مراجعه کنید.
 5. سؤالات آزمون میان‌ترم: pdf icon small
 6. نمرات امتحان ربع‌ترم:‌ pdf icon small
 7. سؤالات آزمون ربع‌ترم: pdf icon small
 8. تمرین سری ششم: تمرین‌های ۷ و ۸ صفحه ۹۷، ۲ و ۱۱ و ۱۳ از صفحات ۱۰۴-۱۰۵. مهلت ارسال: یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ صبح.
 9. تمرین سری پنجم: تمرین‌های  ۴ و ۶ ص ۷۰، ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ص ۷۸، ۵و۶ ص ۸۴، ۱۲و۱۳و۱۴ ص ۹۵. مهلت ارسال: سه‌شنبه، ۱۵ آبان، یکشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۰ صبح.
 10. پیوند حاوی پاسخ‌نامه‌ی چند تمرین از کتاب دیویس، نمونه‌سؤالات آزمونک‌ها و آزمون‌های پیشین به همراه پاسخ‌نامه.
 11. لیست تحویل تمرین‌ها:pdf icon small رنگ سبز به معنی تحویل به‌موقع است. رنگ زرد به معنی تحویل با تأخیر است. عدد قید شده به معنای تعداد روزهای تأخیر در تحویل تمرین است.(برای تمرین‌های سری دوم، به دلیل اشکالاتی که در سیستم پیش آمد، تاخیرها لحاظ نشده)
 12. آزمون ربع ترم: تاریخ سه‌شنبه ۱ آبان ساعت ۱۵ در کلاس ۱۰۹.
 13. تمرین امتیازی ۱: تمرین ۵ و ۶ از ص ۶۲ و ۶۳. کدگذاری با استفاده از قضیه‌ی باقیمانده چینی.
 14. تمرین سری چهارم: تمرین‌های ۳ و ۶ از ص ۵۴-۵۵، تمرین ۹ از ص ۵۹، تمرین ۲و۴ از ص ۶۲. مهلت ارسال: یکشنبه، ۲۹ مهر، ساعت ۱۰ صبح.
 15. با توجه به اشکال پیش آمده برای بارگذاری فایل تمرین، تمامی تمرین‌هایتان را (سری دوم و سری سوم)   به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ای-میل کنید. عنوان ای-میلتان  سری تمرین تحویلی باشد. در ای-میلتان  نام خودتان را حتما بنویسید.
 16. توضیح مهم پیرامون تحویل تمرین‌ها: (۱) هر دانشجو می‌تواند در طول ترم، حداکثر ۱۵ روز و در سه نوبت تمرین‌هایش را با تاخیر ارسال کند.   (۳) تمرین‌های هر سری، باید در قالب یک فایل pdf بارگذاری شود. (۴) نام فایل بارگذاری شده حتما باید به این فرمت باشد: n-x.pdf که در آن n شماره‌ی سری تمرین و x شماره‌ی دانشجوییتان است و همگی اعداد لاتین هستند.
 17. تمرین‌های سری سوم: تمرین‌های۵، ۷ و ۹ از صفحات ۴۷-۴۸.  مهلت ارسال: یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.
 18. کلاس رفع‌اشکال، یکشنبه‌ها ساعت ۱۵-۱۷ در همان محل کلاس درس تشکیل می‌شود.
 19. تمرین‌های سری دوم: تمرین‌ ۱۰ از ص۳۷، ۵ و ۶ از ص ۳۶، ۸ از ص ۳۲. مهلت تحویل: سه‌شنبه ۱۷ مهرساعت ۱۹. یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.  نحوه‌ی تحویل: بارگذاری در سمت چپ  همین صفحه ارسال از طریق ای‌میل به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 20. تمرین‌سری ۱: نشان دهید مدل‌های محاسباتی Davis و URM معادلند.
 21. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 22. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 23. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 24. تاریخ آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۲۹ آبان
 25. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 26. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 27. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی علوم کامپیوتر است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۷ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط سیّدمجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌های امتحانی، روز شنبه ۶ بهمن، ساعت ۱۳ مراجعه کنید.
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌های امتحانی، روز شنبه ۶ بهمن، ساعت ۱۳ مراجعه کنید.
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم: pdf icon small
 5. تمرین ۵: تمرین‌های سری ۵.۱۴ شماره‌هایِ ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲، سریِ ۵.۲۱ شماره‌هایِ ۲ و۴، از کتاب Bridges. موعد تحویل، سه‌شنبه ۱۹ آذر.
 6. تمرین۴: تمرین ۲ ص ۶۲،  تمرین ۵ و ۶ از ص۶۳، تمرین ۵ از ص  ۷۸.  موعد تحویل: یکشنبه ۱۹ آبان.
 7. تمرین ۳: تمرین ۷ صفحه‌ی ۵۵، تمرین ۹ صفحه‌ی ۵۹ و تمرینی که در ادامه می‌آید: «اگر در مدل محاسباتی دِیویس، دستورِ \(V\leftarrow V-1\) با دستورِ \(V\leftarrow 0\) جایگزین شود، آیا کلاسِ توابعِ محاسبه‌پذیرِ دیویس تغییری می‌کند؟» موعد تحویل: سه‌شنبه ۲۳ مهر.
 8. تمرین سری دوم: تمرین‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹  از صفحات ۴۷ و ۴۸ کتاب Davis. (بخشِ Some Primitive Recursive Functions) موعد تحویل: سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸.
 9. تمرین سری اول: در کلاس درس گفته شده.
 10. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 11. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 12. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 13. تاریخ آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۲۸ آبان  یکشنبه ۱۷ آذر
 14. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 15. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 16. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی محاسبه‌ی پیشرفته است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۸ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 1. تمرین‌های سری ششم: pdf icon small
 2. تمرین‌های سری پنجم: pdf icon small
 3. تمرین‌های سری چهارم: pdf icon small
 4. تمرین‌های سری سوم: pdf icon small
 5. تمرین‌های سری دوم: pdf icon small
 6. تمرین‌های سری اول: pdf icon small
 7. گروه تلگرام: @atcfall99
 8. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 9. کتاب سوم درس: می‌توانید از  این‌جا (نسخه‌ی pdf) دانلود کنید. عنوان کتاب: «Introduction to the Theory of Computation پدیدآورنده: «Michael Sipser»، ویراست سوم.
 10. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 11. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 12. تدریس‌یار: خانم دنیز طهمورثی
 13. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره:
 14. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی محاسبه‌ی پیشرفته است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۹ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.