1. جمع نمرات شامل نمرات تمرین و پروژه pdf icon small
 2. نمرات آزمون پایان‌ترم: pdf icon small
 3. سؤالات آزمون پایان‌ترم: pdf icon small
 4. نمرات آزمون میان‌ترم: pdf icon small برای بازبینی برگه‌ی خود می‌توانید بعد از کلاس دررس در تاریخ سه‌شنبه ۴ دی مراجعه کنید.
 5. سؤالات آزمون میان‌ترم: pdf icon small
 6. نمرات امتحان ربع‌ترم:‌ pdf icon small
 7. سؤالات آزمون ربع‌ترم: pdf icon small
 8. تمرین سری ششم: تمرین‌های ۷ و ۸ صفحه ۹۷، ۲ و ۱۱ و ۱۳ از صفحات ۱۰۴-۱۰۵. مهلت ارسال: یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ صبح.
 9. تمرین سری پنجم: تمرین‌های  ۴ و ۶ ص ۷۰، ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ص ۷۸، ۵و۶ ص ۸۴، ۱۲و۱۳و۱۴ ص ۹۵. مهلت ارسال: سه‌شنبه، ۱۵ آبان، یکشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۰ صبح.
 10. پیوند حاوی پاسخ‌نامه‌ی چند تمرین از کتاب دیویس، نمونه‌سؤالات آزمونک‌ها و آزمون‌های پیشین به همراه پاسخ‌نامه.
 11. لیست تحویل تمرین‌ها:pdf icon small رنگ سبز به معنی تحویل به‌موقع است. رنگ زرد به معنی تحویل با تأخیر است. عدد قید شده به معنای تعداد روزهای تأخیر در تحویل تمرین است.(برای تمرین‌های سری دوم، به دلیل اشکالاتی که در سیستم پیش آمد، تاخیرها لحاظ نشده)
 12. آزمون ربع ترم: تاریخ سه‌شنبه ۱ آبان ساعت ۱۵ در کلاس ۱۰۹.
 13. تمرین امتیازی ۱: تمرین ۵ و ۶ از ص ۶۲ و ۶۳. کدگذاری با استفاده از قضیه‌ی باقیمانده چینی.
 14. تمرین سری چهارم: تمرین‌های ۳ و ۶ از ص ۵۴-۵۵، تمرین ۹ از ص ۵۹، تمرین ۲و۴ از ص ۶۲. مهلت ارسال: یکشنبه، ۲۹ مهر، ساعت ۱۰ صبح.
 15. با توجه به اشکال پیش آمده برای بارگذاری فایل تمرین، تمامی تمرین‌هایتان را (سری دوم و سری سوم)   به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ای-میل کنید. عنوان ای-میلتان  سری تمرین تحویلی باشد. در ای-میلتان  نام خودتان را حتما بنویسید.
 16. توضیح مهم پیرامون تحویل تمرین‌ها: (۱) هر دانشجو می‌تواند در طول ترم، حداکثر ۱۵ روز و در سه نوبت تمرین‌هایش را با تاخیر ارسال کند.   (۳) تمرین‌های هر سری، باید در قالب یک فایل pdf بارگذاری شود. (۴) نام فایل بارگذاری شده حتما باید به این فرمت باشد: n-x.pdf که در آن n شماره‌ی سری تمرین و x شماره‌ی دانشجوییتان است و همگی اعداد لاتین هستند.
 17. تمرین‌های سری سوم: تمرین‌های۵، ۷ و ۹ از صفحات ۴۷-۴۸.  مهلت ارسال: یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.
 18. کلاس رفع‌اشکال، یکشنبه‌ها ساعت ۱۵-۱۷ در همان محل کلاس درس تشکیل می‌شود.
 19. تمرین‌های سری دوم: تمرین‌ ۱۰ از ص۳۷، ۵ و ۶ از ص ۳۶، ۸ از ص ۳۲. مهلت تحویل: سه‌شنبه ۱۷ مهرساعت ۱۹. یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.  نحوه‌ی تحویل: بارگذاری در سمت چپ  همین صفحه ارسال از طریق ای‌میل به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.