1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌های امتحانی، روز شنبه ۶ بهمن، ساعت ۱۳ مراجعه کنید.
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم: pdf icon small  برای ملاحظه‌ی برگه‌های امتحانی، روز شنبه ۶ بهمن، ساعت ۱۳ مراجعه کنید.
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم: pdf icon small
 5. تمرین ۵: تمرین‌های سری ۵.۱۴ شماره‌هایِ ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲، سریِ ۵.۲۱ شماره‌هایِ ۲ و۴، از کتاب Bridges. موعد تحویل، سه‌شنبه ۱۹ آذر.
 6. تمرین۴: تمرین ۲ ص ۶۲،  تمرین ۵ و ۶ از ص۶۳، تمرین ۵ از ص  ۷۸.  موعد تحویل: یکشنبه ۱۹ آبان.
 7. تمرین ۳: تمرین ۷ صفحه‌ی ۵۵، تمرین ۹ صفحه‌ی ۵۹ و تمرینی که در ادامه می‌آید: «اگر در مدل محاسباتی دِیویس، دستورِ \(V\leftarrow V-1\) با دستورِ \(V\leftarrow 0\) جایگزین شود، آیا کلاسِ توابعِ محاسبه‌پذیرِ دیویس تغییری می‌کند؟» موعد تحویل: سه‌شنبه ۲۳ مهر.
 8. تمرین سری دوم: تمرین‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹  از صفحات ۴۷ و ۴۸ کتاب Davis. (بخشِ Some Primitive Recursive Functions) موعد تحویل: سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸.
 9. تمرین سری اول: در کلاس درس گفته شده.
 10. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 11. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 12. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 13. تاریخ آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۲۸ آبان  یکشنبه ۱۷ آذر
 14. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 15. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 16. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی محاسبه‌ی پیشرفته است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۸ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.