1. نمرات نهایی ارسالی به آموزش با احتساب نمرات آزمونک‌ها وبدون  با درنظر گرفتن رسیدگی به تقاضاهای تجدیدنظر(تقاضاهای تجدیدنظر میان‌ترم و پایان‌ترم یک‌جا رسیدگی می‌شوند  شد: نتیج بازبینی برگه‌ها را اینجا و اینجا ببینید).
 2. نمرات تمرین به تفکیک سری تحویل تمرین. توجه:‌ تنها نمراتِ ۳ سری از تمرین‌ها موجود است و به همین دلیل وزن نمره‌ی تمرین از ۲ به ۱ کاهش یافت. وزن میان‌ترم و پایان‌ترم به ترتیب به ۸.۵ و ۱۰.۵ افزایش یافتند. چنان‌چه فکر می‌کنید در محاسبه‌ی نمره‌ی تمرین شما خطایی رخ داده‌است می‌توانید از همان فرم تقاضای تجدیدنظر به امتحان پایان‌ترم (در بخش توضیحات) استفاده کنید.
 3. پاسخ‌نامه‌ی امتحان پایان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: یکشنیه ۱۱تیر)
 4. پاسخ‌نامه‌ی امتحان میان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: دوشنبه ۲۲ خرداد)
 5. آزمونک ششم، نمرات شما.
 6. آزمونک پنجم، نمرات شما.
 7. تمرین‌های سری ششم: از فصل ۳ تمرین‌های ۴۴، ۴۹b، ۵۳b. از فصل ۴ تمرین‌های ۱۴، ۲۰، ۴۳ و ۳۸bc. موعد تحویل: در کلاس رفع اشکال (خانم طهمورثی)  یا ابتدای جلسه‌ی امتحان پایان‌ترم.
 8. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک چهارم، نمرات شما.
 9. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک سوم، نمرات شما.
 10. تمرین سری پنجم: تمرین‌های ۲، ۵، ۶، ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۳۴ از فصل ۳ کتاب. موعد تحویل: شنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۶ در ابتدای جلسه‌ی آزمون میان‌ترم.
 11. تمرین‌های سری چهارم: تمرین ۳۵، تمرین ۳۶، تمرین ۴۰ بخش‌های a و b، تمرین ۴۷ بخش b، تمرین ۵۱، تمرین ۵۵ بخش‌های d-e-f-g، تمرین ۵۷ بخش‌های e-i-k  از فصل دوم کتاب مارتین.  موعد تحویل: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ در ابتدای کلاس درس.
 12. گروه‌های کلاس‌های تمرین.
 13. آزمونک دوم، نمرات شما.
 14. تمرین‌های سری سوم: ۲.۱۵، ۲.۲۳ بخش a و ۲.۲۹ بخش‌های a, f و h از فصل دوم  کتاب مارتین. موعد تحویل: شنبه ۲۱ام اسفند، در ابتدای کلاس درس.
 15. تمرین‌های سری دوم: ۲.۱۹ ، ۲.۲۱ بخش‌های b, e و h از کتاب مارتین، ۱.۲۹ از کتاب سیپسر. موعد تحویل: دوشنبه ۱۶ام اسفند، در ابتدای کلاس درس.
 16. گروه‌های کلاس تمرین:‌ خانم طهمورثی و آقای مزدایی
 17. آزمونک نخست، نمرات شما.
 18. لینک اینترنتی تعیین اولویّت تمرین. مهلت ثبت اولویّت: پایان روز شنبه ۳۰ بهمن.
 19. تمرین‌های سری اول: تمرین‌های ۲.۱ (بخش‌های j و k)، ۲.۳ و ۲.۷ و ۲.۸ و ۲.۹ از صفحات ۷۸-۷۹ کتاب Martin. موعد تحویل: شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۰ صبح در کلاس درس.
 20. زمان‌های  تشکیل کلاس‌های تمرین:‌ دوشنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰-۱۴ در کلاس ۱۰۶ (کلاس خانم طهمورثی)  سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ -۱۴ در کلاس ۲۰۴ (کلاس آقای مزدایی) 
 21. کتاب درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 22. کتاب درس: Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 3rd Edition, 2012
 23. آزمون میان‌ترم: شنبه   ۲۶ فروردین  ۲ اردیبهشت در محل کلاس درس.
 24. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم، ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۲ نمره کلاس تمرین.
 25. تدریس‌یاران: خانم دنیز طهمورثی و  آقای آرمان مزدایی.
 26. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 27. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی نظریه‌محاسبه است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.