1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small برای بازبینی برگه‌های امتحان، روز دوشنبه ۲۴ تیر، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ مراجعه کنید. (شماره‌ی ردیف خود را از لیست نمرات به خاطر داشته باشید)
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم به همراه پاسخ برخی از آن‌ها pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم pdf icon small برای بازبینی برگه‌های امتحان، پس از کلاس درس در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت مراجعه کنید.
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم pdf icon small
 5. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به ۲ سال قبل که حاویِ نمونه‌سؤالات امتحان میان‌ترم به همراه پاسخ‌نامه و پاسخ برخی تمرین‌ها می‌باشد.
 6. ماتون،  یک بازی اندروئیدی جالب برای یادگیری عبارات منظم و اتوماتون. گسترش‌دهندگان: آریا صادقی - آشنا گرگان‌محمدی
 7. تمرین سری دوم: pdf icon small مهلت تحویل سه شنبه ۲۱ اسفند ساعت  ۴ (ابتدای کلاس درس)
 8. تمرین سری اول. موعد تحویل: سه‌شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲ در کلاس حل تمرین. تمرین‌های ۱۸، ۲۰، ۲۴ از فصل دوم کتاب مارتین. تمرین امتیازی: تمرین ۳۱ از فصل دوم.
 9. زمان‌های  تشکیل کلاس‌های تمرین:‌ سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳
 10. کتاب درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 11. کتاب درس: Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 3rd Edition, 2012
 12. آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در کلاس درس
 13. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم، ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۲ نمره کلاس تمرین.
 14. تدریس‌یار: آقای محمدرضا اصولی
 15. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 16. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی نظریه‌محاسبه است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.