1. نمرات نهایی ارسالی به آموزش با احتساب نمرات آزمونک‌ها وبدون  با درنظر گرفتن رسیدگی به تقاضاهای تجدیدنظر(تقاضاهای تجدیدنظر میان‌ترم و پایان‌ترم یک‌جا رسیدگی می‌شوند  شد: نتیج بازبینی برگه‌ها را اینجا و اینجا ببینید).
 2. نمرات تمرین به تفکیک سری تحویل تمرین. توجه:‌ تنها نمراتِ ۳ سری از تمرین‌ها موجود است و به همین دلیل وزن نمره‌ی تمرین از ۲ به ۱ کاهش یافت. وزن میان‌ترم و پایان‌ترم به ترتیب به ۸.۵ و ۱۰.۵ افزایش یافتند. چنان‌چه فکر می‌کنید در محاسبه‌ی نمره‌ی تمرین شما خطایی رخ داده‌است می‌توانید از همان فرم تقاضای تجدیدنظر به امتحان پایان‌ترم (در بخش توضیحات) استفاده کنید.
 3. پاسخ‌نامه‌ی امتحان پایان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: یکشنیه ۱۱تیر)
 4. پاسخ‌نامه‌ی امتحان میان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: دوشنبه ۲۲ خرداد)
 5. آزمونک ششم، نمرات شما.
 6. آزمونک پنجم، نمرات شما.
 7. تمرین‌های سری ششم: از فصل ۳ تمرین‌های ۴۴، ۴۹b، ۵۳b. از فصل ۴ تمرین‌های ۱۴، ۲۰، ۴۳ و ۳۸bc. موعد تحویل: در کلاس رفع اشکال (خانم طهمورثی)  یا ابتدای جلسه‌ی امتحان پایان‌ترم.
 8. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک چهارم، نمرات شما.
 9. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک سوم، نمرات شما.
 10. تمرین سری پنجم: تمرین‌های ۲، ۵، ۶، ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۳۴ از فصل ۳ کتاب. موعد تحویل: شنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۶ در ابتدای جلسه‌ی آزمون میان‌ترم.
 11. تمرین‌های سری چهارم: تمرین ۳۵، تمرین ۳۶، تمرین ۴۰ بخش‌های a و b، تمرین ۴۷ بخش b، تمرین ۵۱، تمرین ۵۵ بخش‌های d-e-f-g، تمرین ۵۷ بخش‌های e-i-k  از فصل دوم کتاب مارتین.  موعد تحویل: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ در ابتدای کلاس درس.
 12. گروه‌های کلاس‌های تمرین.
 13. آزمونک دوم، نمرات شما.
 14. تمرین‌های سری سوم: ۲.۱۵، ۲.۲۳ بخش a و ۲.۲۹ بخش‌های a, f و h از فصل دوم  کتاب مارتین. موعد تحویل: شنبه ۲۱ام اسفند، در ابتدای کلاس درس.
 15. تمرین‌های سری دوم: ۲.۱۹ ، ۲.۲۱ بخش‌های b, e و h از کتاب مارتین، ۱.۲۹ از کتاب سیپسر. موعد تحویل: دوشنبه ۱۶ام اسفند، در ابتدای کلاس درس.
 16. گروه‌های کلاس تمرین:‌ خانم طهمورثی و آقای مزدایی
 17. آزمونک نخست، نمرات شما.
 18. لینک اینترنتی تعیین اولویّت تمرین. مهلت ثبت اولویّت: پایان روز شنبه ۳۰ بهمن.
 19. تمرین‌های سری اول: تمرین‌های ۲.۱ (بخش‌های j و k)، ۲.۳ و ۲.۷ و ۲.۸ و ۲.۹ از صفحات ۷۸-۷۹ کتاب Martin. موعد تحویل: شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۰ صبح در کلاس درس.
 20. زمان‌های  تشکیل کلاس‌های تمرین:‌ دوشنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰-۱۴ در کلاس ۱۰۶ (کلاس خانم طهمورثی)  سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ -۱۴ در کلاس ۲۰۴ (کلاس آقای مزدایی) 
 21. کتاب درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 22. کتاب درس: Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 3rd Edition, 2012
 23. آزمون میان‌ترم: شنبه   ۲۶ فروردین  ۲ اردیبهشت در محل کلاس درس.
 24. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم، ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۲ نمره کلاس تمرین.
 25. تدریس‌یاران: خانم دنیز طهمورثی و  آقای آرمان مزدایی.
 26. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 27. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی نظریه‌محاسبه است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.
 1. نمرات امتحان پایان‌ترم: pdf icon small برای بازبینی برگه‌های امتحان، روز دوشنبه ۲۴ تیر، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ مراجعه کنید. (شماره‌ی ردیف خود را از لیست نمرات به خاطر داشته باشید)
 2. سؤالات امتحان پایان‌ترم به همراه پاسخ برخی از آن‌ها pdf icon small
 3. نمرات امتحان میان‌ترم pdf icon small برای بازبینی برگه‌های امتحان، پس از کلاس درس در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت مراجعه کنید.
 4. سؤالات امتحان میان‌ترم pdf icon small
 5. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به ۲ سال قبل که حاویِ نمونه‌سؤالات امتحان میان‌ترم به همراه پاسخ‌نامه و پاسخ برخی تمرین‌ها می‌باشد.
 6. ماتون،  یک بازی اندروئیدی جالب برای یادگیری عبارات منظم و اتوماتون. گسترش‌دهندگان: آریا صادقی - آشنا گرگان‌محمدی
 7. تمرین سری دوم: pdf icon small مهلت تحویل سه شنبه ۲۱ اسفند ساعت  ۴ (ابتدای کلاس درس)
 8. تمرین سری اول. موعد تحویل: سه‌شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲ در کلاس حل تمرین. تمرین‌های ۱۸، ۲۰، ۲۴ از فصل دوم کتاب مارتین. تمرین امتیازی: تمرین ۳۱ از فصل دوم.
 9. زمان‌های  تشکیل کلاس‌های تمرین:‌ سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳
 10. کتاب درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 11. کتاب درس: Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 3rd Edition, 2012
 12. آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در کلاس درس
 13. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم، ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۲ نمره کلاس تمرین.
 14. تدریس‌یار: آقای محمدرضا اصولی
 15. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 16. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی نظریه‌محاسبه است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

 1. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌ ۷.۶ از کتاب Martin. مباحث:‌ ماشین تورینگ: تز چرچ-تورینگ.
 2. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۱ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌۷.۴ و ۷.۵  از کتاب Martin. مباحث:‌ ماشین تورینگ: ترکیب دو ماشین و ماشین‌های چندنواره. می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسه‌ی ۲۰ام مکتب‌خونه را ببینید.
 3. تمرین‌های سری سوم: pdf icon small موعد تحویل: سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت
 4. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۴ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌۷.۲ و ۷.۳  از کتاب Martin. مباحث:‌ ماشین تورینگ: تعاریف مقدماتی II.
 5. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۷ و ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌۷.۱  از کتاب Martin. مباحث:‌ معرفی ماشین تورینگ: تعاریف مقدماتی I. می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسه‌ی ۱۹اُم مکتب‌خونه را ببینید.
 6. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۳۱ فروردین و ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌های ۶.۱ و ۶.۲ و ۶.۳ از کتاب Martin. مباحث:‌ لِمِ پامپینگ برای زبان‌های مستقل‌از‌متن. می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسات شانزدهم و هفدهم مکتب‌خونه را ببینید.
 7. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۴ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌های ۵.۳ و ۵.۴ از کتاب Martin. مباحث:‌ معادل بودن PDA و CFG. می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسات یازدهم تا پانزدهم مکتب‌خونه را ببینید.
 8. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌های ۵.۱ و ۵.۲ از کتاب Martin. مباحث:‌ مقدمات PDA.
 9. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹: مطالعه‌ی بخش‌های ۴.۳ و ۴.۴ و ۴.۵  از کتاب Martin. مباحث:‌ درخت اشتقاق، ابهام، فرم‌های نرمال.  می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسه‌ی دهم مکتب‌خونه را ببینید.
 10. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸: مطالعه‌ی بخش‌های ۴.۱ و ۴.۲ از کتاب Martin. مباحث:‌ زبان‌های مستقل از متن: معرفی و اثبات خواص مقدماتی بستاری.  می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسه‌ی نهم مکتب‌خونه را ببینید.
 11. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، سه‌شنبه ۲۰ اسفند  و یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸: مطالعه‌ی بخش‌های ۳.۱ و ۳.۲ و ۳.۳ و ۳.۴ و ۳.۵ از کتاب Martin. مباحث:‌ NFA و معادل بودن آن با DFA.  می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسات ۳ و۴ و ۵ مکتب‌خونه را ببینید.
 12. تمرین‌های سری دوم: pdf icon small
 13. سؤالات خود را می‌توانید از طریق گروه تلگرام یا ای-میل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. بپرسید.
 14. دستور‌العمل ارسال تمرین‌ها: لطفاً به کمک اسکنر یا نرم‌افزارهای موبایلی، برای هر سری تمرین، یک فایل pdf  خوانا با حجم حداکثر ۲ مگابایت تهیه و به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ای-میل کنید. عنوان ای-میل من برای تمرین سری ۲: E2-Mojtaba Mojtahedi
 15. برنامه‌ی آموزش غیر حضوری، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۱ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ : مطالعه‌ی بخش‌های ۲.۴ و ۲.۶ از کتاب Martin. مباحث:‌ لِمِ Pumping و کمینه‌سازی تعداد اِستیت‌های DFA. می‌توانید برای تکمیل یادگیری، جلسات ۶ و۷ مکتب‌خونه را ببینید.
 16. تمرین‌های سری اول: pdf icon small
 17. کلاس حل تمرین: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳-۱۴.
 18. گروه تلگرام درس: https://t.me/foundationofcomputabilitytheory
 19. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به سال‌های قبل که حاویِ نمونه‌سؤالات امتحان میان‌ترم به همراه پاسخ‌نامه و پاسخ برخی تمرین‌ها می‌باشد.
 20. ماتون،  یک بازی اندروئیدی جالب برای یادگیری عبارات منظم و اتوماتون. گسترش‌دهندگان: آریا صادقی - آشنا گرگان‌محمدی
 21. زمان‌های  تشکیل کلاس‌های تمرین:‌ به زودی اعلام می‌شود
 22. کتاب اصلیِ درس: Introduction to Languages and the Theory of Computation , John Martin, 4th Edition, 2010
 23. کتاب کمکیِ درس: Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, 3rd Edition, 2012
 24. آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در کلاس درس
 25. تدریس‌یاران: خانم‌ها فاطمه حدّادی و ریحانه درفشی
 26. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی: ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۸ نمره میان‌ترم + ۲نمره تمرین.
 27. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی نظریه‌محاسبه است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.