1. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی علوم کامپیوتر است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۵ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط سیّدمجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 2. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 3. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۲ نمره پایان‌ترم
 4. تاریخ آزمون میان‌ترم: شنبه ۱۳ آذر
 5. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 6. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 7. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 8. ساعات رفع اشکال: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ الی ۱۴
 9. آزمونکِ نخست و نمراتِ کسب شده از آن.
 10. کلاس رفع‌اشکال و حل نمونه‌سؤال، در کلاس ۳۰۰، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۱:۴۵-۱۲:۴۵ برگزار می‌شود.
 11. پاسخ تمرین ۷ از صفحه‌ی ۲۵ کتاب درس (کدِ برنامه‌ای در زبانِ برنامه‌نویسی مجرّد برای محاسبه‌ی ب.م.م). با سپاس از آقای آزاده که زحمت تایپ آن را کشیدند.
 12. آزمونکِ دوم و نمراتِ کسب شده از آن.
 13. آزمونکِ سوم و نمراتِ کسب شده از آن.
 14. تمرین‌های سری اول.  تمرین‌های ۲ و ۳و ۵ از صفحه ۷۸-۷۹، تمرین‌های ۲، ۳ ، ۴ ، ٦، ٧، ٩، ١٠ و ١١ از صفحات ۸۴-٨٥  کتاب درس (بند ۵) موعد تحویل: شنبه ٢٢ آبان ساعت ۱٠  در کلاس درس.
 15. برنامه‌ی ارائه‌ی بخش‌هایی از درس توسط دانشجویان.
 16. آزمونکِ چهارم و نمراتِ کسب شده از آن.
 17. تمرین‌های سری دوم.  تمرین‌های ۳و ۴ از صفحه ۸۷-۸۸، تمرین‌های ۹، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از صفحات ۹۴-۹٥، تمرین ۸ از صفحه‌ی ۹۷، تمرین‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴  از صفحه‌ی ۱۰۵  کتاب درس (بند ۵) موعد تحویل: سه‌شنبه ۹ آذر ساعت ۱۲  در کلاس درس.
 18. پاسخ چند تمرین از کتاب Davis
 19. سؤالات و پاسخ‌نامه‌ی آزمونِ میان‌ترم و نمراتِ کسب شده از آن.
 20. تمرین‌های سری سوم: همه‌ی تمرین‌های ۱-۱۳ به‌جز ۱۲ از صفحات ۱۳۲-۱۳۳ از کتابِ Cutland. (صفحه‌ی مربوطه را از این‌جا می‌توانید دانلود کنید) موعد تحویل: سه‌شنبه ۷ دی در کلاس تمرین.
 21. \(\mathscr{L}\) خروجیِ کُدِ \mathscr{L} در TEX است. 
 22. سؤالات آزمونِ پایان‌ترم و نمراتِ کسب شده از آن.
 23. نمرات نهایی ارسالی به آموزش در درس نظریه‌ی ع.ک.
 1. لیست تحویل تمرین‌ها:pdf icon small رنگ سبز به معنی تحویل به‌موقع است. رنگ زرد به معنی تحویل با تأخیر است. عدد قید شده به معنای تعداد روزهای تأخیر در تحویل تمرین است.(برای تمرین‌های سری دوم، به دلیل اشکالاتی که در سیستم پیش آمد، تاخیرها لحاظ نشده)
 2. آزمون ربع ترم: تاریخ سه‌شنبه ۱ آبان ساعت ۱۵ در کلاس ۱۰۹.
 3. تمرین امتیازی ۱: تمرین ۵ و ۶ از ص ۶۲ و ۶۳. کدگذاری با استفاده از قضیه‌ی باقیمانده چینی.
 4. تمرین سری چهارم: تمرین‌های ۳ و ۶ از ص ۵۴-۵۵، تمرین ۹ از ص ۵۹، تمرین ۲و۴ از ص ۶۲. مهلت ارسال: یکشنبه، ۲۹ مهر، ساعت ۱۰ صبح.
 5. با توجه به اشکال پیش آمده برای بارگذاری فایل تمرین، تمامی تمرین‌هایتان را (سری دوم و سری سوم)   به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ای-میل کنید. عنوان ای-میلتان  سری تمرین تحویلی باشد. در ای-میلتان  نام خودتان را حتما بنویسید.
 6. توضیح مهم پیرامون تحویل تمرین‌ها: (۱) هر دانشجو می‌تواند در طول ترم، حداکثر ۱۵ روز و در سه نوبت تمرین‌هایش را با تاخیر ارسال کند.   (۳) تمرین‌های هر سری، باید در قالب یک فایل pdf بارگذاری شود. (۴) نام فایل بارگذاری شده حتما باید به این فرمت باشد: n-x.pdf که در آن n شماره‌ی سری تمرین و x شماره‌ی دانشجوییتان است و همگی اعداد لاتین هستند.
 7. تمرین‌های سری سوم: تمرین‌های۵، ۷ و ۹ از صفحات ۴۷-۴۸.  مهلت ارسال: یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.
 8. کلاس رفع‌اشکال، یکشنبه‌ها ساعت ۱۵-۱۷ در همان محل کلاس درس تشکیل می‌شود.
 9. تمرین‌های سری دوم: تمرین‌ ۱۰ از ص۳۷، ۵ و ۶ از ص ۳۶، ۸ از ص ۳۲. مهلت تحویل: سه‌شنبه ۱۷ مهرساعت ۱۹. یک‌شنبه ۲۲ مهرساعت ۱۰ صبح.  نحوه‌ی تحویل: بارگذاری در سمت چپ  همین صفحه ارسال از طریق ای‌میل به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 10. تمرین‌سری ۱: نشان دهید مدل‌های محاسباتی Davis و URM معادلند.
 11. کتاب کمکی مقدّماتی: Computability theory. An introduction to recursion theory, Herbert Enderton
 12. کتاب‌ دوم درس:  Computability: A Mathematical Sketchbook, Douglas S. Bridges
 13. کتاب اوّل درس: Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, Martin Davis & Elaine J. Weyuker
 14. تاریخ آزمون میان‌ترم: سه‌شنبه ۲۹ آبان
 15. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 16. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 17. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس نظریّه‌ی علوم کامپیوتر است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۷ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط سیّدمجتبی مجتهدی ارائه شده است.