1.  جدول زمانی ارائه‌ی پروژه‌ها و زمان امتحان  (لیست شماره‌ی تمرین‌ها و فصل مربوط به آن را این‌جا ببینید)
 2. تمرین‌های سری هفتم از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌ «Equiv»  حل تمرین‌های  «Recommended»
 3. تمرین‌های سری ششم از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌ «Imp»   و حل تمرین‌های  «Recommended»
 4. نمرات ارائه‌ها
 5. تمرین‌های سری پنجم از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌ «IndProp» و «Maps» و حل تمرین‌های  «Recommended»
 6. تمرین‌های سری چهارم از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌های «Tactics» و «Logic» و حل ۶ تمرینِ «Recommended» (هر فصل ۳ تمرینِ Recommended دارد). توجّه: تمرینِ آخر فصلِ «Logic» نمره‌ی اضافه دارد.
 7. تمرین سری سوم از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش «Poly» و حل تمرین‌های آن به‌جز تمرین آخر. موعد تحویل: یکشنبه ۳ اردیبهشت، پیش از کلاس درس.
 8. تمرین سری ۲ از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌های «Induction»  و «Lists»   و حل تمرین‌های این دو فصل به‌علاوه‌ی تمرین‌های اضافه‌ی باقی‌مانده از دو فصل نخست کتاب و ارسال آن‌ها از طریق ای-میل. موعد تحویل: قبل از یکشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۰ صبح.
 9. تمرین سری۱ از کتاب دوم: مطالعه‌ی بخش‌های «Preface» و «Basics» و حل تمرین‌های این دو فصل (به جز بخش‌های اختیاری انتهای فصل دوم) و ارسال آن‌ها از طریق ای-میل. موعد تحویل: قبل از یکشنبه ۲۰فروردین ساعت ۱۰ صبح.
 10. کتابِ درس (دوم): http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/sf/current/index.html
 11. تمرین سری سوم:  مطالعه‌ی فصل سوم (Introducing Inductive Types) از کتاب نخست درس تا تاریخ سه‌شنبه ۱۵ فروردین.
 12. کتاب راهنمای مرجع Coq.
 13. کتابِ  درس (نخست): Adam Chlipala , Certified Programming with Dependent Types, a pragmatic introduction to the Coq Proof Assistant, MIT press. نسخه‌ی آنلاین (html) از کتاب درس. نسخه‌ی pdf از درفت همان کتاب.
 14. برای اجرای دستورات Coq تحت وب، می‌توانید به این پیوند مراجعه کنید.
 15. راهنمای نصب Coq: در سیستم‌عامل‌های Linux، Windows و Mac OSX.
 16. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس منطق و الگوریتم است که   توسط مجتبی مجتهدی در دانشگاه تهران (ترم بهار ۱۳۹۶) ارائه می‌شود.
 1. نمرات نهایی محاسبه شده در درس مبتنی بر ارائه‌ی نهایی pdf icon small
 2. نمرات پروژه‌های تحویل داده شده در طول ترم (Coq): pdf icon small
 3. نمرات تمرین‌های تحویل داده شده در طول ترم (Lambda Calculus & Intuitionistic Logic): pdf icon small
 4. نمرات تمرین‌های تحویل داده شده در طول ترم (Coq): pdf icon small
 5. نمرات امتحان پایان‌ترم  pdf icon small
 6. سؤالات امتحان پایان‌ترم  pdf icon small
 7. تمرین‌های فصل Imp کتاب: تمرین‌های ۳ستاره (۹ تمرین)
 8. تمرین‌ سری دوم از مبحث حساب لاندا: تمرین‌های ۱.۷.۴ و ۱.۷.۵ و ۱.۷.۶ و ۱.۷.۷ از کتاب. موعد تحویل: شنبه ۱۹ اسفند. ابتدای کلاس درس.
 9. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۹ نمره پایان‌ترم (از حساب lambda و منطق شهودگرایی) +  ۱ نمره تمرین (از حساب lambda و منطق شهودگرایی) + ۷ نمره تمرین‌های Coq + سه نمره پروژه Coq
 10. تمرین‌ Basics-A: (تا ۲۳ بهمن) فصل Basics، تا ابتدای Proof By Simplification. فرمت فایلی که می‌فرستید این‌طور باشد: اگر شماره دانشجویی من ۶۱۱۶۷۲۱۸ باشد، برای این سری از تمرین‌ها نام فایلی که می‌فرستم باید این‌گونه باشد: Basics-A-61167218.v
 11. کتاب کمکی درس: Adam Chlipala , Certified Programming with Dependent Types, a pragmatic introduction to the Coq Proof Assistant, MIT press. نسخه‌ی آنلاین (html) از کتاب درس. نسخه‌ی pdf از درفت همان کتاب.
 12. کتابِ درس (دوم): http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/sf/current/index.html
 13. کتاب راهنمای مرجع Coq.
 14. کتابِ  درس (نخست): http://disi.unitn.it/~bernardi/RSISE11/Papers/curry-howard.pdf
 15. برای اجرای دستورات Coq تحت وب، می‌توانید به این پیوند مراجعه کنید.
 16. راهنمای نصب Coq: در سیستم‌عامل‌های Linux، Windows و Mac OSX.
 17. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس منطق و الگوریتم است که   توسط مجتبی مجتهدی در دانشگاه تهران (ترم بهار ۱۳۹۶) ارائه می‌شود.