1. سؤالات امتحان پایانی: قضایای ناتمامیّت گودل و منطق موجّهات.
 2. امتحان منطق موجّهات: شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح. امتحان قضایای ناتمامیّت گودل: دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۰ صبح.
 3. تمرین  ۵ (موعد تحویل: ۱۲ تیر): مطالعه‌ی فصل ۲ کتاب Garson و حل  تمرین‌های ۲.۱ تا ۲.۱۷.
 4. نحوه‌ی برگزاری  کلاس‌های درس پس از ۶ خرداد: دوشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰-۱۹:۳۰ نخستین جلسه‌ی کلاس ۱۲ تیر. امتحان نخست از قضایای ناتمامیت گودل: ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰.
 5. فرض کنید \({\textbf K}'\) همان \({\textbf K} \) باشد که در آن اصل‌شِمایِ \(\Box(A\to B)\to (\Box A\to \Box B)\) با اصل‌شِمایِ \(\Box(A\wedge B)\leftrightarrow (\Box A\wedge \Box B)\) جای‌گزین شده باشد. در این صورت \({\textbf K}'\) اکیداً ضعیف‌تر از \({\textbf K} \) است. برای اثبات این موضوع به این نوشته مراجعه کنید.
 6. تمرین ۴:‌ اثبات قضیه‌ی صحتِ \(\textbf{K}\) برای مدل‌های کریپکی.
 7. تمرین ۲: در دستگاه K، برهانی برای \(\Box (A\wedge B)\leftrightarrow (\Box A\wedge \Box B)\) بنویسید.
 8. تمرین ۱
 9. کتاب درس(۲): (Oxford Logic Guides 19) Raymond M. Smullyan-Gödel's Incompleteness Theorems-Oxford University Press (1992)
 10. کتاب‌ درس (۱): Garson J.W.-Modal Logic for Philosophers-Cambridge University Press (2013)،
 11. برای دریافت اخبار درس، نام و ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 12. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس منطق پیشرفته است که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ توسط مجتبیٰ مجتهدی در پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی در IPM ارائه می‌شود.