1. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس مبانیِ منطق است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۵ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 2. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 3. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 4. تاریخ آزمون میان‌ترم: شنبه ۱۳ آذر
 5. کتاب اصلی درس:  منطق ریاضی، محمّد اردشیر.
 6. ساعات رفع اشکال: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ الی ۱۴
 7. تدریس‌یاران: خانم مونا مهدی‌زاده و آقای ناربه آبولیان و خانم سعیده کرمانی.
 8. آزمونک نخست (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 9. تمرین‌های سری اول (مشترک بین همه‌ی کلاس‌های تمرین). موعد تحویل: شنبه ۱ آبان در ابتدای کلاس درس. (با سپاس از خانم مهدی‌زاده که زحمت این سری از تمرین‌ها را کشیدند)
 10. مسائلی برای فکر کردن: سری اول، نحو زبان گزاره‌ای.
 11. کلاس‌های تمرین: الف) سعیده کرمانی: شنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴، ب) ناربه آبولیان: یکشنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴، کلاس ۲۲۴ ج) مونا مهدی‌زاده: دوشنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴ کلاس ۱۰۴.  توجّه مهم: محلِ تشکیل کلاس‌های تمرین ممکن است تغییر کند! تغییرات احتمالی، در همین بند اعمال خواهد شد.
 12. کلاس تمرینِ خود را از طریق این پیوند تعیین کنید. توجّه۱: عدم تعیین کلاس تمرین از این طریق  به معنای از دست دادنِ تمامیِ ۲ نمره‌ی تمرین است، حتی درصورت تحویل تمرین و حضور در تمامیِ کلاس‌های تمرین. توجّه۲: اولویّت‌های خود برای کلاس تمرین را حداکثر تا تاریخ شنبه ۱ آبان ساعت ۱۲ ظهر می‌توانید تعیین کنید.
 13. آزمونک دوم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 14. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌هایِ کتاب درس (فصل نخست، منطبق بر ویراست دوم، چاپ اول)
 15. لیست گروه‌های کلاسِ تمرین لیست گروه‌های کلاسِ تمرین: نسخه‌ی اصلاح‌شده
 16. تمرین‌هایِ سریِ دوم (مشترک بین همه‌ی گروه‌ها).  موعد تحویل: دوشنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۸ صبح در ابتدای کلاس درس.  توجّه مهم: حتماً گروه تمرین خود را در ابتدای برگه‌ی تمرین خود بصورت خوانا طبق لیست معین شده بنویسید (گروه‌های شما: شنبه، یکشنبه، دوشنبه). در غیر این صورت ممکن است برگه‌ی تمرین شما ارزیابی نشود.
 17. چند برهان در دستگاه هیلبرتی. (یک برهان در منطق گزاره‌ایِ هیلبرتی و دو برهان در منطق مرتبه‌اول)
 18. آزمونک سوم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 19. چند برهان در دست‌گاهِ استنتاجِ طبیعی
 20. تمرین‌هایِ سریِ سوم (مشترک بین همه‌ی گروه‌ها).  موعد تحویل: شنبه ۲۲ آبان راس ساعت ۸ صبح در ابتدای کلاس درس.  توجّه مهم: حتماً گروه تمرین خود  و شماره‌ی دانشجویی را در ابتدای برگه‌ی تمرین خود بصورت خوانا طبق لیست معین شده بنویسید (گروه‌های شما: شنبه، یکشنبه، دوشنبه). در غیر این صورت ممکن است برگه‌ی تمرین شما ارزیابی نشود.
 21. آزمونک چهارم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 22. این برنامه‌ی اندروئیدی، با گرفتن یک گزاره از کاربر، در خروجی همان‌گو بودن یا نبودن آن را اعلام می‌کند. این برنامه در زبان #C توسط آقای مجتبیٰ گودرزی نوشته شده است. نسخه‌ی تحتِ ویندوزِ این برنامه را نیز می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.
 23. آزمونک پنجم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 24. تمرین‌هایِ سریِ چهارم
 25. اثبات معادل بودن دستگاهِ حسابِ رشته‌ایِ معرفی شده در کلاس درس با دستگاهی که در کتاب درس آمده:
 26. به‌دلیلِ تعطیلیِ روزِ دوشنبه ۸ آذر، کلاس جبرانیِ حلِ‌تمرین گروه‌ تمرین خانم مهدی‌زاده، در روزِ سه‌شنبه ۹ آذر ساعت ۱۵ در همان محل برگزاریِ کلاس‌های خانم مهدی‌زاده (کلاس ۱۰۴)  توسّط  ایشان برگزار می‌شود.
 27. کتاب تمرین برای منطق ریاضی به همراهِ پاسخ‌نامه:
 28. نمونه‌سؤال‌های میان‌ترم منطق:  ، مجموعه‌ای دیگر از نمونه‌سؤال‌ها را در وبسایت گروه منطق در دانشگاه شریف بیابید.
 29. آزمون میان‌ترم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: شنبه ۲۰ آذر)
 30. آزمونک ششم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 31. آزمونک هفتم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 32. تمرین‌های سری پنجم: (موعد تحویل شنبه ۴ دی در ابتدای کلاس درس) تمرین‌هایِ ۶،۷، ۸ز، ۸ح، ۸ط، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ از فصل دوم کتاب اصلی درس (منطق ریاضی، محمّد اردشیر، هرمس ویراست دوم، چاپ دوم) توجّه مهم: حتماً پاسخ‌های تمرین‌ها را در برگه‌ی A4 بنویسید و برگه‌های خود را به یگدیگر منگنه کنید و گروه تمرین خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره‌ی دانشجویی در  بالای صفحه بنویسید.
 33. آزمونک هشتم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 34. نمونه‌سؤال‌های پایان‌ترم منطق:  ، مجموعه‌ای دیگر از نمونه‌سؤال‌ها را در وبسایت گروه منطق در دانشگاه شریف بیابید. توجّه داشته باشید که لزوماً این نمونه‌سؤالات با سرفصل‌های تدریس شده در کلاس هم‌خوانی ندارد.
 35. آزمون مجدد میان‌ترم (سؤال ها و پاسخ‌نامه) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: دوشنبه ۴ بهمن)
 36. آزمون پایان‌ترم (سؤال ها و پاسخ‌نامه) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: پنجشنبه ۷ بهمن)
 37. نتایج بازبینی میان‌ترم، میان‌ترم مجدد و پایان‌ترم. توضیح: رنگ زرد نشانه‌ی عدم‌تغییر نمره است، سبز به معنای افزایش نمره است و قرمز به معنای کاهش نمره است.
 38. نمرات نهایی ارسالی به آموزش. در صورتی که هر گونه صحبتی دارید می‌توانید ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۱ بهمن  مراجعه کنید.
 39. فرمول محاسبه‌ی نمره از ۲۰:  فرض کنید a نمره‌ی میان‌ترم اصلی از ۸ باشد، b نمره‌ی میان‌ترم مجدد از ۸، c نمره‌ی پایان‌ترم از ۱۰ و d نمره‌ی تمرین از ۲، ونهایتاً e مجموع نمرات آزمونک‌ها باشد. در این‌صورت نمره‌ی شما برابر خواهد بود با max(a, 0.3a+0.7b)+c+d+e. تبصره:‌ اگر نمره‌ی محاسبه شده توسط فرمول اخیر برای شما شما (x) زیر ۱۰ شده باشد، نمره‌ی درج شده  در کارنامه 9+0.1x می‌شود.