1. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس مبانیِ منطق است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۵ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.
 2. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 3. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 4. تاریخ آزمون میان‌ترم: شنبه ۱۳ آذر
 5. کتاب اصلی درس:  منطق ریاضی، محمّد اردشیر.
 6. ساعات رفع اشکال: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ الی ۱۴
 7. تدریس‌یاران: خانم مونا مهدی‌زاده و آقای ناربه آبولیان و خانم سعیده کرمانی.
 8. آزمونک نخست (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 9. تمرین‌های سری اول (مشترک بین همه‌ی کلاس‌های تمرین). موعد تحویل: شنبه ۱ آبان در ابتدای کلاس درس. (با سپاس از خانم مهدی‌زاده که زحمت این سری از تمرین‌ها را کشیدند)
 10. مسائلی برای فکر کردن: سری اول، نحو زبان گزاره‌ای.
 11. کلاس‌های تمرین: الف) سعیده کرمانی: شنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴، ب) ناربه آبولیان: یکشنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴، کلاس ۲۲۴ ج) مونا مهدی‌زاده: دوشنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴ کلاس ۱۰۴.  توجّه مهم: محلِ تشکیل کلاس‌های تمرین ممکن است تغییر کند! تغییرات احتمالی، در همین بند اعمال خواهد شد.
 12. کلاس تمرینِ خود را از طریق این پیوند تعیین کنید. توجّه۱: عدم تعیین کلاس تمرین از این طریق  به معنای از دست دادنِ تمامیِ ۲ نمره‌ی تمرین است، حتی درصورت تحویل تمرین و حضور در تمامیِ کلاس‌های تمرین. توجّه۲: اولویّت‌های خود برای کلاس تمرین را حداکثر تا تاریخ شنبه ۱ آبان ساعت ۱۲ ظهر می‌توانید تعیین کنید.
 13. آزمونک دوم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 14. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌هایِ کتاب درس (فصل نخست، منطبق بر ویراست دوم، چاپ اول)
 15. لیست گروه‌های کلاسِ تمرین لیست گروه‌های کلاسِ تمرین: نسخه‌ی اصلاح‌شده
 16. تمرین‌هایِ سریِ دوم (مشترک بین همه‌ی گروه‌ها).  موعد تحویل: دوشنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۸ صبح در ابتدای کلاس درس.  توجّه مهم: حتماً گروه تمرین خود را در ابتدای برگه‌ی تمرین خود بصورت خوانا طبق لیست معین شده بنویسید (گروه‌های شما: شنبه، یکشنبه، دوشنبه). در غیر این صورت ممکن است برگه‌ی تمرین شما ارزیابی نشود.
 17. چند برهان در دستگاه هیلبرتی. (یک برهان در منطق گزاره‌ایِ هیلبرتی و دو برهان در منطق مرتبه‌اول)
 18. آزمونک سوم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 19. چند برهان در دست‌گاهِ استنتاجِ طبیعی
 20. تمرین‌هایِ سریِ سوم (مشترک بین همه‌ی گروه‌ها).  موعد تحویل: شنبه ۲۲ آبان راس ساعت ۸ صبح در ابتدای کلاس درس.  توجّه مهم: حتماً گروه تمرین خود  و شماره‌ی دانشجویی را در ابتدای برگه‌ی تمرین خود بصورت خوانا طبق لیست معین شده بنویسید (گروه‌های شما: شنبه، یکشنبه، دوشنبه). در غیر این صورت ممکن است برگه‌ی تمرین شما ارزیابی نشود.
 21. آزمونک چهارم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 22. این برنامه‌ی اندروئیدی، با گرفتن یک گزاره از کاربر، در خروجی همان‌گو بودن یا نبودن آن را اعلام می‌کند. این برنامه در زبان #C توسط آقای مجتبیٰ گودرزی نوشته شده است. نسخه‌ی تحتِ ویندوزِ این برنامه را نیز می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.
 23. آزمونک پنجم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 24. تمرین‌هایِ سریِ چهارم
 25. اثبات معادل بودن دستگاهِ حسابِ رشته‌ایِ معرفی شده در کلاس درس با دستگاهی که در کتاب درس آمده:
 26. به‌دلیلِ تعطیلیِ روزِ دوشنبه ۸ آذر، کلاس جبرانیِ حلِ‌تمرین گروه‌ تمرین خانم مهدی‌زاده، در روزِ سه‌شنبه ۹ آذر ساعت ۱۵ در همان محل برگزاریِ کلاس‌های خانم مهدی‌زاده (کلاس ۱۰۴)  توسّط  ایشان برگزار می‌شود.
 27. کتاب تمرین برای منطق ریاضی به همراهِ پاسخ‌نامه:
 28. نمونه‌سؤال‌های میان‌ترم منطق:  ، مجموعه‌ای دیگر از نمونه‌سؤال‌ها را در وبسایت گروه منطق در دانشگاه شریف بیابید.
 29. آزمون میان‌ترم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: شنبه ۲۰ آذر)
 30. آزمونک ششم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 31. آزمونک هفتم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 32. تمرین‌های سری پنجم: (موعد تحویل شنبه ۴ دی در ابتدای کلاس درس) تمرین‌هایِ ۶،۷، ۸ز، ۸ح، ۸ط، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ از فصل دوم کتاب اصلی درس (منطق ریاضی، محمّد اردشیر، هرمس ویراست دوم، چاپ دوم) توجّه مهم: حتماً پاسخ‌های تمرین‌ها را در برگه‌ی A4 بنویسید و برگه‌های خود را به یگدیگر منگنه کنید و گروه تمرین خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره‌ی دانشجویی در  بالای صفحه بنویسید.
 33. آزمونک هشتم (سؤال به همراه پاسخ) و نمراتِ کسب شده از آن.
 34. نمونه‌سؤال‌های پایان‌ترم منطق:  ، مجموعه‌ای دیگر از نمونه‌سؤال‌ها را در وبسایت گروه منطق در دانشگاه شریف بیابید. توجّه داشته باشید که لزوماً این نمونه‌سؤالات با سرفصل‌های تدریس شده در کلاس هم‌خوانی ندارد.
 35. آزمون مجدد میان‌ترم (سؤال ها و پاسخ‌نامه) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: دوشنبه ۴ بهمن)
 36. آزمون پایان‌ترم (سؤال ها و پاسخ‌نامه) و نمراتِ کسب شده از آن. فرم اینترنتیِ تقاضایِ تجدیدنظر (مهلت: پنجشنبه ۷ بهمن)
 37. نتایج بازبینی میان‌ترم، میان‌ترم مجدد و پایان‌ترم. توضیح: رنگ زرد نشانه‌ی عدم‌تغییر نمره است، سبز به معنای افزایش نمره است و قرمز به معنای کاهش نمره است.
 38. نمرات نهایی ارسالی به آموزش. در صورتی که هر گونه صحبتی دارید می‌توانید ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۱ بهمن  مراجعه کنید.
 39. فرمول محاسبه‌ی نمره از ۲۰:  فرض کنید a نمره‌ی میان‌ترم اصلی از ۸ باشد، b نمره‌ی میان‌ترم مجدد از ۸، c نمره‌ی پایان‌ترم از ۱۰ و d نمره‌ی تمرین از ۲، ونهایتاً e مجموع نمرات آزمونک‌ها باشد. در این‌صورت نمره‌ی شما برابر خواهد بود با max(a, 0.3a+0.7b)+c+d+e. تبصره:‌ اگر نمره‌ی محاسبه شده توسط فرمول اخیر برای شما شما (x) زیر ۱۰ شده باشد، نمره‌ی درج شده  در کارنامه 9+0.1x می‌شود.

 1. لیست نمرات شامل نمرات تمرین‌ها: pdf icon small 
 2. نمرات تمرین تا پایان وقت امروز ۹ بهمن اعلان خواهد شد و نهایتا نمره‌ی شما در سامانه‌ی آموزش ثبت خواهد شد. در صورتی که هرگونه صحبتی دارید یا این‌که می‌خواهید برگه‌ی امتحانی خود را ببینید، روز شنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۴-۱۶ به دفتر من مراجعه کنید. از ارسال ای-میل و یا مراجعه‌ی خارج از وقت معین شده پرهیز کنید.
 3. سؤالات امتحان پایان‌ترم:‌pdf icon small   نمرات امتحان پایان‌ترم:pdf icon small
 4. سؤالات امتحان جبرانیِ میان‌ترم:‌pdf icon small  نمرات امتحان جبرانیِ میان‌ترم:‌pdf icon small
 5. نمرات امتحان میان‌ترم:‌pdf icon small جهت ملاحظه‌ی برگه‌ی امتحانی خود می‌توانید بعد از کلاس درس روز شنبه ساعت ۱۵ مراجعه کنید.
 6. سؤالات امتحان میان‌ترم pdf icon small
 7. برنامه‌ی Python که هم‌ارزی منطقی برای گزاره‌ها را تشخیص می‌دهد. با سپاس از آقای سپهر امیدوار. کدِ برنامه: text x python icon فایل توضیحات:  pdf icon small
 8. چند دنباله‌ی استنتاج هیلبرتی: pdf icon small
 9. چند درخت استنتاج طبیعی و رشته‌ای: pdf icon small
 10. اثبات معادل بودن دو حساب رشته‌ای با یک‌دیگر: یکی با مجموعه‌های معمولی و دیگری با مجموعه‌های مکرر. pdf icon small
 11. کانال تلگرامی برای پیگیری کلاس‌های تمرین: https://t.me/ut97logic  @ut97logic
 12. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به سالهای قبل (حاوی نمونه‌سؤالات امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم گذشته به همراه پاسخنامه‌ها)
 13. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌هایِ کتاب درس (فصل نخست، منطبق بر ویراست دوم، چاپ اول) pdf icon small
 14. این برنامه‌ی اندروئیدی، با گرفتن یک گزاره از کاربر، در خروجی همان‌گو بودن یا نبودن آن را اعلام می‌کند. این برنامه در زبان #C توسط آقای مجتبیٰ گودرزی نوشته شده است. نسخه‌ی تحتِ ویندوزِ این برنامه را نیز می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.سورس‌کدِ این برنامه‌ها را هم می‌توانید از این‌جا بردارید.
 15. کلاس‌های حل‌تمرین  خانم رئیسی:  شنبه ساعت ۱۲-۱۳ کلاس ۲۰۴  آقای عاملی: سه‌شنبه، ۱۲-۱۳ کلاس ۱۰۹
 16. تدریس‌یاران: خانم شمیم رئیسی و آقای علی عاملی
 17. ساعات رفع اشکال: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
 18. کتاب اصلی درس:  منطق ریاضی، محمّد اردشیر.
 19. تاریخ آزمون میان‌ترم: دوشنبه ۲۸ آبان
 20. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۰ نمره پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین
 21. برای دریافت اخبار درس، ای-میل و شماره‌ی دانشجویی خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
 22. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس مبانیِ منطق است که در ترم پاییز سال ۱۳۹۷ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.

 1. تمرات پروژه، ارزیابی مختصر شفاهی، تمرین و ارزیابی مفصل شفاهی-معدل: pdf icon small  در صورتی که فکر می‌کنید در محاسبه‌ی نمره‌ی شما خطایی رخ داده، با من تماس بگیرید (تلگرام، واتس‌اپ یا ای‌میل).
 2. دستورالعمل تحویل پروژه و ارزیابی مختصر شفاهی به صورت آنلاین: (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مرداد)
  ۱- در زمان تعیین شده در جدول زمانی، با زدن روی این پیوند، به گروه اسکایپی بپیوندید.
  ۲- حتما با لپ‌تاپی که روی آن امکان نمایش متن پروژه  هست این کار را انجام داده و علاوه بر روشن گذاشتن میکروفون و وب‌کم، اسکرین لپ‌تاپتان که روی آن متن پروژه قرار دارد را هم با من به اشتراک بگذارید. به دلیل محدودیت زمانی، حتماً پیش از تحویل پروژه، همه‌ی این موارد را به صورت آزمایشی با یکی از دوستانتان امتحان کنید.
  ۳- پس از اتمام پرسش‌ها، گروه اسکایپی را تَرک کنید.
  ۴- پیش و پس از بازه‌ی زمانی مربوط به خودتان در گروه اسکایپی نباشید.فقط زمان تحویل پروژه.
  ۵- در ابتدای گزارش پروژه، نام، نام خانوادگی، شماره‌ی دانشجوییتان و فایل پروژه را در همان گروه اسکایپی، بدون هیچ گونه متن اضافه‌تری  ارسال کنید.
  ۶- در صورتی که در روزهای ارائه‌ی پروژه سؤالی فوری از من دارید، می‌توانید از طریق واتس‌اَپ به شماره‌ی ۰۹۰۳۱۸۹۸۴۶۹ در میان بگذارید. 
  برای همه‌ی شما آرزوی موفقیت دارم.
 3. نمرات تمرین را اینجا ببینید و در صورتی که فکر می‌کنید در محاسبات خطایی رخ داده حداکثر تا روز دوشنبه ۳۰ تیر به من پیام دهید (تلگرام، واتس‌اپ یا ای‌میل).
  توضیح: ستون آخر نمره‌ی تمرین شما از ۴ نمره را نشان می‌دهد.
  سلول‌هایی که نمره‌ی D در آن‌ها درج شده، تمرین‌های با تاخیر هستند و ۸۰درصد نمره را کسب کرده‌اند.
  همه‌ی تمرین‌ها را به‌صورت یک‌جا در صفحه‌ی اینترنتی درس بیابید.
 4. دانشجویانی که احیاناً برخی تمرین‌ها را تحویل نداده‌اند، می‌توانند تا تاریخ ۱۶ تیر تمرین‌هایشان را جهت جبران بخشی از نمره‌ی از دست رفته ارسال کنند. توجه داشته باشید که موعد تحویل سری پنجم تمرین‌ها، همان ۱۶ تیر است.
 5. در صورتی که تمایل به ارزیابیِ مفصلِ شفاهی و آنلاین (اسکایپی) دارید، تا سه‌شنبه ۱۰ تیر، نام، نام خانوادگی و شماره‌ی دانشجویی خود را (علاوه بر نوشته‌ای که بیان می‌کند گزینه‌ی انتخابیتان برای ارزیابی، آنلاین و شفاهی خواهد بود)  برایم ارسال کنید (تلگرام، واتس‌اپ یا ای‌میل). توجه: ارزیابی مفصل شفاهی در روز امتحان (۱۶ تیر) خواهد بود و جدول زمان‌بندی آن از همین طریق اعلان خواهد شد.
 6. موضوعات پروژه‌ی درس. توجه۱: لطفاً بعد از بررسی موضوعات پروژه، موضوع انتخابی خود را حداکثر تا سه‌شنبه ۱۰ تیر با ارسال یک پیام (تلگرام، واتس‌اپ یا ای‌میل) به من مشخص کنید. حتماً در پیام خود کُدِ پروژه، نام، نام خانوادگی و شماره‌ی دانشجویی را ارسال کنید. دقت کنید که شماره‌ی دانشجویی با حروف لاتین ارسال شود. توجه۲: انجام پروژه‌ها به‌صورت انفرادی است. توجه۳: حتماً پیش از شروع انجام پروژه، تایید من را که در جواب پیامتان برای شما ارسال می‌کنم دریافت کنید. توجه۴: همه‌ی پروژه‌ها نیازمند گزارش مکتوب دست‌نویس‌اندتوجه۵: مهلت ارسال پروژه‌ها: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹. توجه۶: ارائه‌ی پروژه‌ها به صورت پرسش و پاسخ و از طریق اسکایپ خواهد بود. جدول زمانی ارائه‌ی پروژه‌ها و لینک اسکایپ متعاقبا از همین طریق اعلان خواهد شد. توجه۷: یافتن منبع مناسب برای برخی از پروژه‌ها بخشی از پروژه است، هرچند می‌توانید در مورد خوب یا بد بودن منابعی که برای پروژه‌ی خود یافته‌اید از من یا تدریس‌یارانتان در گروه تلگرام درس راهنمایی بگیرید. پیوندهای ویکی‌پدیا صرفاً برای تبیین صورت مسأله و روشن کردن موضوع آمده‌اند.
 7. نحوه‌ی ارزیابی و محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی به این صورت است: نمره‌ی نهایی= تمرین (۴نمره) + پروژه (۶نمره) + ارزیابیِ مختصر شفاهی و آنلاین (۲نمره) + ارزیابیِ دل‌خواه (۸نمره). در این فرمول ارزیابیِ دل‌خواه به انتخاب دانشجو، به یکی از روش‌هایی که در پی می‌آید محاسبه خواهد شد: (الف) آزمون مفصل (حدود یک‌ساعته) شفاهی و آنلاین، (ب) «معدل دانشجو در سامانه‌ی آموزش به‌علاوه‌ی ۳» ضرب‌در ۴دَهُم. توجه۱:  ارزیابی مختصر شفاهی، هم‌زمان با ارائه‌ی پروژه خواهد بود که جدول زمانیِ آن به زودی اعلام خواهد شد. توجه۲: ارزیابی مفصل شفاهی در تاریخ ۱۶ تیر به عمل خواهد آمد و در صورتی که دانشجو این نحوه را برای ارزیابی برگزیند، امکان تغییر آن پس از ارزیابی شفاهی وجود نخواهد داشت. توجه۳: در مورد موضوع پروژه‌ها، زمان ارائه‌ی پروژه‌ها و مهلت تحویل آن‌ها جداگانه توضیح خواهم داد.
 8. تمرین‌های سری پنجم: pdf icon small
 9. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۱ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی بیست و سوم (نتایج قضیه تمامیت و فشردگی) از مکتب‌خونه.
 10. کلاس آنلاین اسکایپی، یکشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۰ صبح.
 11. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی بیست و دوم (قضیه تمامیت مرتبه اول II) از مکتب‌خونه.
 12. کلاس آنلاین اسکایپی، یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح.
 13. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۱ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی بیست و یکم (قضیه تمامیت مرتبه اول I) از مکتب‌خونه.
 14. کلاس آنلاین اسکایپی، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح.
 15. اصول و قواعد دستگاه‌های استنتاجی: pdf icon small چند استنتاج در دستگاه استنتاج طبیعی و رشته‌ای: pdf icon small چند استنتاج در دسگاه هیلبرتی: pdf icon small  پاسخ‌نامه‌ی فصل ۱ کتاب دکتر اردشیر: pdf icon small
 16. تمرین‌های سری چهارم: pdf icon small
 17. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۴ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی بیستم (نظریه برهان برای منطق مرتبه اول) از مکتب‌خونه.
 18. کلاس آنلاین اسکایپی، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح.
 19. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۷ و ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹: منطق ریاضی،  جلسه هجدهم (جانشینی در منطق مرتبه اول) و نوزدهم (نظریه برهان برای منطق مرتبه اول) از مکتب‌خونه.
 20. کلاس آنلاین اسکایپی، یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح.
 21. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۳۱ فروردین و ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹: منطق ریاضی،  جلسه شانزدهم (نشاندن و زیرساخت) و هفدهم (حل نمونه‌سؤال میان‌ترم) از مکتب‌خونه.
 22. آموزش مَجازی، یکشنبه و سه‌شنبه ۲۴ و ۲۶  فروردین ۱۳۹۹: منطق ریاضی،  جلسه چهاردهم منطق مرتبه اول(معنا شناسی) و جلسه پانزدهم - منطق مرتبه اول _ادامه از مکتب‌خونه.
 23. آموزش مَجازی، سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی سیزدهم (منطق مرتبه‌اول) از مکتب‌خونه. جهت تکمیل یادگیری می‌توانید ویراست  پنجم کتاب Logic and Structure نوشته‌ی Dirk van Dalen  را ببینید.
 24. آموزش مَجازی، یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹: منطق ریاضی، جلسه‌ی دهم (معناشناسی جبری) از مکتب‌خونه.
 25. تمرین‌های سری سوم: pdf icon small
 26. آموزش مَجازی، سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۹۸: منطق ریاضی، جلسه‌ی نهم (اثبات قضیه‌ی تمامیت) از مکتب‌خونه.
 27. آموزش مَجازی، یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸: منطق ریاضی، جلسه‌ی هشتم (قضیه‌ی تمامیت) از مکتب‌خونه.
 28. آموزش مَجازی، سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۹۸: منطق ریاضی، جلسه‌ی هفتم (معرفی دستگاه استنتاج طبیعی برای منطق گزاره ها(NP)) از مکتب‌خونه.
 29. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌های سری دوم: pdf icon small
 30. اگر در مورد مباحث درس سؤالی دارید، می‌توانید از طریق ای-میل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. و یا در گروه تلگرام بپرسید.
 31. دستور‌العمل ارسال تمرین‌ها: لطفاً به کمک اسکنر یا نرم‌افزارهای موبایلی، برای هر سری تمرین، یک فایل pdf  خوانا با حجم حداکثر ۲ مگابایت تهیه و به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ای-میل کنید. عنوان ای-میل من برای تمرین سری ۲: E2-Mojtaba Mojtahedi
 32. آدرس ای-میل جهت ارسال تمرین‌ها، ارسال سؤال و ...: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 33. آموزش مَجازی، سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸: منطق ریاضی، جلسه‌ی ششم (نظریه برهان: روش اصل موضوعی) از مکتب‌خونه.
 34. آموزش مَجازی، یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸: منطق ریاضی، جلسه‌ی پنجم (شروع نظریه‌ی برهان) از مکتب‌خونه.
 35. تمرین‌های سری دوم: pdf icon small
 36. تمرین‌های سری اول: pdf icon small
 37. نمرات تمرین
 38.  گروه تلگرام درس: https://t.me/LogicSpring99
 39. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به سالهای قبل (حاوی نمونه‌سؤالات امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم گذشته به همراه پاسخنامه‌ها)
 40. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌هایِ کتاب درس (فصل نخست، منطبق بر ویراست دوم، چاپ اول) pdf icon small
 41. این برنامه‌ی اندروئیدی، با گرفتن یک گزاره از کاربر، در خروجی همان‌گو بودن یا نبودن آن را اعلام می‌کند. این برنامه در زبان #C توسط آقای مجتبیٰ گودرزی نوشته شده است. نسخه‌ی تحتِ ویندوزِ این برنامه را نیز می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.سورس‌کدِ این برنامه‌ها را هم می‌توانید از این‌جا بردارید.
 42. کلاس‌های حل‌تمرین: یکشنبه‌ها ساعت ۱۲-۱۳
 43. تدریس‌یاران: آقایان مهرداد ریاحی و کامیار میرزاوزیری
 44. ساعات رفع اشکال: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
 45. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره‌ی نهاییِ درس:۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم و ۲نمره تمرین.
 46. کتاب‌های دیگر:   Enderton و van Dalen
 47. کتاب اصلی درس:  منطق ریاضی، محمّد اردشیر.
 48. تاریخ آزمون میان‌ترم: یک‌شنبه ۷ اردیبهشت
 49. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس مبانیِ منطق است که در ترم بهار سال۱۳۹۸ (نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹) در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.

 1. محتوای آموزشی آنلاین: https://maktabkhooneh.org/course/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-mk190/
 2. دست‌نوشته‌ها: https://www.dropbox.com/s/9z23gsu11hoftbm/01.pdf?dl=0
 3. اسکایپ: https://join.skype.com/DiQcNu5sdEVE
 4. گروه تلگرام درس: https://t.me/logic_autumn_01_02
 5. پیوند صفحه‌ی درس مربوط به سالهای قبل (حاوی نمونه‌سؤالات امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم گذشته به همراه پاسخنامه‌ها)
 6. پاسخ‌نامه‌ی تمرین‌هایِ کتاب درس (فصل نخست، منطبق بر ویراست دوم، چاپ اول) pdf icon small
 7. کلاس‌های حل‌تمرین:
 8. تدریس‌یاران: آقایان امیرعباس سلطانی، کسری زردویان و محسن لیاقت.
 9. ساعات رفع اشکال (توسط استاد درس): دوشنبه‌ها ۱۲-۱۴
 10. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره‌ی نهاییِ درس: هر آزمون ۶ نمره و ۲نمره تمرین.
 11. کتاب‌های دیگر:   Enderton و van Dalen
 12. کتاب اصلی درس:  منطق ریاضی، محمّد اردشیر.
 13. تاریخ آزمون‌های میان‌ترم: یکشنبه ۸ آبان (میان‌ترم اول) و سه‌شنبه ۱۵ آذر (میان‌ترم دوم)
 14. این‌جا صفحه‌ی اخصاصیِ درس مبانیِ منطق است که در ترم پاییز سال۱۴۰۱ در گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تهران توسط مجتبی مجتهدی ارائه شده است.