1. نمرات پروژه‌ها و مجموع نمرات از ۲۰ نمره: pdf icon small
 2. نتایج بازبینی برگه‌های  میان‌ترم و پایان‌ترم.
 3. برای تکمیل پروژه‌ی درس  و رفع اشکالات گفته شده در ارائه‌ی پروژه، یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح به کلاس ۱۰۹ مراجعه کنید.
 4. نمرات نهایی بدون احتساب ۴ نمره پروژه و با احتساب نمرات آزمونک‌ها را می‌توانید اینجا ببینید.
 5. امتحان پایان‌ترم (به همراه پاسخ‌نامه) و  ریز نمرات آن. برای تقاضای تجدیدنظر می‌توانید از طریق این پیوند اقدام کنید. (مهلت: تا پایان جمعه ۹ تیر )
 6. امتحان میان‌ترم (به همراه پاسخ‌نامه) و  ریز نمرات آن. برای تقاضای تجدیدنظر می‌توانید از طریق این پیوند اقدام کنید. (مهلت: تا پایان جمعه ۱۹ خرداد )
 7. آزمونک هشتم و نمرات آن.
 8. نمرات نهایی کلاس تمرین درس پایگاه داده‌ها
 9. پروژه‌ی پایانی درس
 10. آزمونک هفتم و نمرات آن.
 11. آزمونک ششم و نمرات آن.
 12. آزمونک پنجم و نمرات آن.
 13. چهارمین سری تمرین،
 14. پاسخ‌نامه‌ی امتحان میان‌ترم
 15. آزمونک چهارم و نمرات آن.
 16. آزمونک سوم و نمرات آن.
 17. سومین سری تمرین،
 18. آزمونک دوم و نمرات آن.
 19. دومین سری تمرین، موعد تحویل: دوشنبه ۲ اسفندساعت ۸ صبح در کلاس درس.
 20. <