1. کانال اطلاع‌رسانی کلاس‌های تمرین: @HalTamrinMabaniRiazi962
  2. کلاس‌های تمرین گروه B (آقای سُروری): شنبه‌ها ساعت ۱۳-۱۴  محل کلاس: ؟؟؟
  3. کلاس‌های تمرین گروه A (آقای کمال): یکشنبه‌ها ساعت ۱۳-۱۴ محل کلاس: ؟؟؟
  4. کتاب کمکیِ درس: این کتاب
  5. کتابِ اصلی درس:  عنوان کتاب: «Elements of Set Theory»، پدیدآورنده: «Herbert Enderton».
  6. آزمون‌های میان‌ترم: (۱) یکشنبه ۲۰ اسفند (۲) یکشنبه ۹ اردیبهشت
  7. نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره: ۱۰ نمره پایان‌ترم، ۸ نمره میان‌ترم‌ها، ۲ نمره تمرین.
  8. تدریس‌یاران درس: آقایان عطاءالله کمال و شروین سُروری
  9. برای آگاهی از اخبار درس، ای-میل خود را در سمت چپ همین صفحه وارد کنید.
  10. این‌جا صفحه‌ی اختصاصی درس مبانی ریاضیات است که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و ع.ک. دانشگاه تهران ارائه می‌شود.